Förutom att vara bollplank och idégivare producerar vi
marknadskommunikation i alla dess former:

 • Annonser, utomhuskampanjer, kampanj i butik, DR och
  självklart all slags trycksakproduktion

 • Webbdesign

 • Logotyper, designprogram, grafiska manualer

 • Informationsmaterial, samhällsinformation, utbildnings-
  material mm

 • Mässutställningar, vilket kan innebära affischer, rollups,
  foldrar,produktblad, kataloger, profilkläder, reklamgodis mm.