I nätverk!
Fördelarna med att arbeta i nätverk är många, både för mig och
mina kunder. Jag kan skräddarsy en arbetsgrupp efter varje
specifikt uppdrag. Arbetsgruppen blir väl anpassad till uppdragets
storlek och kunderna får en mer personlig kontakt med de som
utför uppdraget. Samma arbetsgrupp fortsätter att arbeta
vidare med kunden i kommande uppdrag.

Som frilansare (konsult).
När reklambyråer eller marknadsavdelningar har hög belastning eller
behöver hjälp för ett specifikt uppdrag, kan de ”hyra” in mig som
projekt- eller produktionsledare för en begränsad tid.
CV och referenser erhålles på begäran.