Kana Kommunikation är både och. Sätt alla i nätverket
under ett tak och du har ett företag som kan erbjuda
alla de tjänster en regelrätt reklam- och marknads-
föringsbyrå kan.

Skillnaden är att vi alla är egna företagare, samtliga i arbets-
grupperna känner lika stor glädje och har lika stort
engagemang inför varje uppdrag. Att Kana Kommunikation
inte har dyra lokalhyror och höga omkostnader, avspeglar
sig på arvodet.