Kana reklam och marknadskommunikation
Gubbdalsvägen 16
134 66 Ingarö

Telefon: 08 571 429 23
Mobil: 0733 50 72 92
E-post: info@kana.se


CV och referenser erhålles på begäran.