Jag, Maria Kana, har arbetat som produktions- och
projektledare med grafisk produktion och marknads-
föring sedan 1990. I januari 2001 startade jag mitt
företag och fick genom tidigare relationer snabbt
ihop ett brett nätverk för att kunna driva reklambyrå
i nätverksform.


Jag har ett upparbetat kontaktnät av duktiga konsulter
såsom grafiska formgivare, illustratörer, fotografer, skribenter,
översättare, originalare och många fler. Alla med lång
erfarenhet och gedigen kunskap inom sina respektive områden.

Jag har väl utvalda samarbetspartners inom tryck, bild-
behandling, mässutställningar, webbproduktion, profilreklam mm.
Partners där kvalitet och leveranssäkerhet står i förgrunden.
Det vet jag av egen erfarenhet.